Ieper Z 119
HVAC

Gevangenis, Ieper

Bouw van nieuwe celvleugel

Ieper Z 95

Het Belgische gevangeniswezen kampt al jaren met een nijpend plaatsgebrek en een nieuwe gevangenis bouwen is makkelijker gezegd dan gedaan. In Ieper werd de bestaande capaciteit uitgebreid.

Om extra cellen te creëren werden nieuwe verdiepingen geplaatst bovenop het bestaande gebouw, dat gestript en gerenoveerd werd. Om dit te realiseren bouwden onze collega's van Artes Depret als het ware de nieuwbouw over de bestaande gelijkvloerse verdieping.

Artes Uptech stond in voor de sanitair & HVAC. Met de combinatie van condenserende gasketels, een warmtekrachtkoppeling én vloerverwarming, zorgden we voor een uitermate energie efficiënte warmteproductie in het gebouw. Een buitengelegen luchtgroep van 13250 m³ zorgt nu voor een aangename luchtkwaliteit in de cellencomplexen.

Ieper Z 139

Opdrachtgever

Regie der gebouwen

Bedrag

1.783.212 euro

Design

THV ASA - DETOO

Studiebureau

Studieburo De Klerck

Uitvoering

2022 - 2023

Bouwplaats

Elverdingestraat 72, 8900 Ieper

Terreinen: HVAC, Openbare gebouwen, Sanitair, GBS (Gebouwenbeheersysteem)

Gelijkaardige referenties

Al onze referenties