Ieper2
HVAC

Gevangenis, Ieper

Bouw van nieuwe celvleugel

Het Belgische gevangeniswezen kampt al jaren met een nijpend plaatsgebrek en een nieuwe gevangenis bouwen is makkelijker gezegd dan gedaan. In Ieper wordt de bestaande capaciteit uitgebreid.

Om extra cellen te creëren worden nieuwe verdiepingen geplaatst bovenop het bestaande gebouw, dat gestript en gerenoveerd wordt. Om dit te realiseren bouwen we als het ware de nieuwbouw over de bestaande gelijkvloerse verdieping. Voor dit project in Ieper treedt Artes Depret op als hoofdaannemer.

Artes Uptech staat in voor de sanitair & HVAC. Met de combinatie van condenserende gasketels, een warmtekrachtkoppeling én vloerverwarming, zorgen we voor een uitermate energie efficiënte warmteproductie in het gebouw. Een buitengelegen luchtgroep van 13250 m³ zorgt voor een aangename luchtkwaliteit in de cellencomplexen.

Opdrachtgever

Regie der gebouwen

Bedrag

1.783.212 euro

Design

THV ASA - DETOO

Studiebureau

Studieburo De Klerck

Uitvoering

2022 - 2023

Bouwplaats

Elverdingestraat 72, 8900 Ieper

Terreinen: HVAC, Openbare gebouwen, Sanitair, GBS (Gebouwenbeheersysteem)

Gelijkaardige werven

Al onze werven