Foto 1
Openbare gebouwen

Cocon, Sint-Niklaas

De circulaire reconversie van twee gebouwen

Foto 2

Cocon wordt een plek waar ondernemers, kennisinstellingen, sociale organisaties, bezoekers en bewoners elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Met respect voor het historisch erfgoed wordt Cocon de bakermat van het Sint-Niklaas van morgen. De oude industriesite van Nobels-Peelman krijgt een dynamische upgrade, met toekomstkansen voor inwoners en ondernemers. Een schakel voor groei.

De site is de schakel naar circulaire economie, met een regionaal kenniscentrum voor Wase ondernemers, voor recycling en upcycling. Er komt ruimte voor startende bedrijven of start-ups, voor deelbedrijven of spin-offs, voor repair-initiatieven, voor samenwerking en kennisuitwisseling.

Cocon blijft ook de spil van activering naar betaald werk, met het stedelijk opleidingscentrum OOC voor wie moeilijk aan werkt geraakt, en met het maatwerkbedrijf Den Azalee met zijn kringloopcentrum, Kringwinkels en regionale diensten voor opleiding en begeleiding van maatwerkers naar een job in de reguliere economie.

De site tussen Heistraat en Nobels-Peelmanstraat wordt de broedplaats voor nieuwe ideeën en experimenten op sociaal en economisch gebied, op het vlak van duurzaamheid, creativiteit en innovatie.

Artes Uptech verzorgt in dit duurzame en circulaire project de hele sanitaire en HVAC installatie. Het duurzame karakter in dit project komt tot uiting door de installatie van een BEO veld, grond – water warmtepompen en lucht-water warmtepompen.

In de onderhandelingsfase hebben onze Constructive People diverse voorstellen gelanceerd ter bevordering van het circulaire karakter in dit project.

Opdrachtgever

Stad Sint-Niklaas

Bedrag

1.395.973 euro

Design

MikeViktorViktor architects bv
Studio Tuin en wereld

Studiebureau

Ingenieursbureau BEC

Uitvoering

2023 - 2024

Bouwplaats

Heistraat 135, 9100 Sint-Niklaas

Terreinen: Openbare gebouwen, GBS (Gebouwenbeheersysteem)

Gelijkaardige werven

Al onze werven